Limhamns Segelsällskap
är en ideell medlemsklubb vars gemensamma båtlivsintresse står i centrum. Vi är ca 444 medlemmar i alla åldrar

På Limhamns Segelsällskap är vi alla kompisar. Här finner du allt ifrån motorbåtsägare,  storbåtsägare, jolleägare och även de som är båtlösa.

Det är just så Limhamns Segelsällskap är, Våra medlemmar hjälper varandra och de som behöver en hjälpande hand.
Det spelar ingen roll om det handlar om segling, mastning, målning eller andra saker vi möter. Vår huvuduppgift som förening är att hjälpa varandra och att vara ett stort och glatt kompisgäng:

Som medlem är det alltid en trygghet att vet att du kan ringa någon på klubben för dina frågor.

Under sommarhalvåret träffas vi i andra hamnar, planerat eller spontant och vid klubbhusets grillplats.
Klubben bjuder på grillkol och tändvätska.

Klubben har ett antal optimistjollar och en 606:a, som disponeras av klubbmedlemmarna och vi arrangerar jollesegling för barn och ungdomar, som får pröva segling under uppsikt av vuxna seglare.

Vi har ett eget klubbhus som disponeras av våra medlemmar.

Under icke seglingssäsong samlas vi i vårt klubbhus för många olika aktiviteter t.ex. fester, soppkvällar och många olika arrangemang.

På sommaren disponeras klubbhuset av våra medlemmar för spontana träffar och grillkvällar.

Välkommen som ny medlem i Limhamns Segelsällskaps båtklubb! 
Medlemskapet medger dessutom billigare båtförsäkring i försäkringsbolaget Svenska Sjö.
– Även en liten båt behöver åtminstone en ansvarsförsäkring. Dessutom kommer Svenska Båtunionens tidning Båtliv hem till dig, utan extra kostnad.

Länk: Detta ingår i medlemsavgiften:

Glöm inte att Länk: Engagera dig i klubben

Nautisk utbildning:

Se mer i bifogade fil “Dags att utbilda dig.pdf” inbjudan för Nautisk utbildningar!
Tänk på att, frågor kring utbildningarna hänvisas till Henrik de Vries enligt inbjudan.
Välkommen att kontakta LSS Ordförande vid frågor och intresse kring sponsring.  Eller skicka ett mejl till info@limhamnssegelsallskap.se

Länkar

¤ http://optimistforhavet.se
¤ https://svenskasjo.se/kop-och-salj-bat/
¤ Boka 606:an här
¤ Hitta vind
¤ För dig som vill låna klubb båtarna¤
¤ Seglarskola för vuxna
¤ Seglarskola för barnen
¤ Här hittar du Klubbens Bilder
¤ Bli vår samarbetspartner!
¤ Båtbottentvätt se filmen på vår youtube kanal Här / Tack till Mats Hassgård för den fina filmen om Båtbottentvätten.

Dokument

Registrering av personuppgifter

Limhamns Segelsällskap använder SBUs medlemsregistersystem BAS för sitt medlemsregister. Registret innehåller uppgifter om medlemmarnas namn, personnummer, adresser, telefonnummer, VHF-anrop, nautiska kompetens, medlemskap och uppdrag i föreningen samt båtar, försäkringar och avgifter. Samma uppgifter kan registreras för den som köar för medlemskap. Registreringen är en förutsättning för medlemskap eller för att kunna stå i klubbens kö för medlemskap

Uppgifterna används endast i klubbens och SBUs verksamheter.